User Tools

Site Tools


31-qu-ng-nghi-p-la-gi

Quảng Nghiệp là một xã thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Quảng Nghiệp có diện tích 3,72 km², dân số năm 1999 là 3995 người,[1] mật độ dân số đạt 1074 người/km².

Xã Quảng Nghiệp vốn có tên là An Nghiệp với 3 thôn là: thôn Mạc, thôn Kiêm Tân và thôn Mỹ Đức.

31-qu-ng-nghi-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)