User Tools

Site Tools


31-qu-ng-ng-n-la-gi

Quảng Ngạn là một xã thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.Gồm 8 thôn: thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn Vĩnh Tân, thôn Thủy An, Thôn Tây Hải, thôn Tân Mĩ, thôn BC.

Xã có diện tích 18,24 km², dân số năm 1999 là 6256 người,[1] mật độ dân số đạt 343 người/km².

31-qu-ng-ng-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)