User Tools

Site Tools


31-qu-ng-minh-h-i-h-la-gi

Quảng Minh là một xã thuộc huyện Hải Hà ngay sua la huyen Quang Ha tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

xa Quang Minh su kia co 10 doi. toi o doi hai.

Xã Quảng Minh có diện tích 28,23 km², dân số năm 1999 là 4205 người,[1] mật độ dân số đạt 149 người/km².

31-qu-ng-minh-h-i-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)