User Tools

Site Tools


31-qu-ng-b-ch-la-gi

Quảng Bạch là một xã thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Đồng Lạc, xã Tân Lập.
  • Đông giáp xã Tân Lập, xã Phương Viên.
  • Nam giáp xã Ngọc Phái.
  • Tây giáp xã Bản Thi.

Xã Quảng Bạch có diện tích 39,68 km², dân số năm 1999 là 1753 người,[1] mật độ dân số đạt 44 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Quảng Bạch có diện tích 40 km², dân số khoảng 1856 người, mật độ dân số đạt 46 người/km².[3] Một số dòng suối chảy qua địa bàn xã là Cốc Cưởm, suối Khắt, suối Tà Điếng, suối Trà Điểng.

Xã Quảng Bạch được chia thành các thôn bản: Khuổi Đăm, Bó Pja, Lác, Mạ, Duồng, Khắt, Khuổi Vùa.

31-qu-ng-b-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)