User Tools

Site Tools


31-qu-n-b-nh-la-gi

Quân Bình là một xã thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Tân Tiến.
  • Đông giáp xã Tân Tiến, xã Nguyên Phúc.
  • Nam giáp xã Cẩm Giàng.
  • Tây giáp xã Hà Vị, xã Lục Bình.

Xã Quân Bình có diện tích 7,58 km², dân số năm 1999 là 1965 người,[1] mật độ dân số đạt 259 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Quân Bình có diện tích 7,27 km², dân số khoảng 2102 người, mật độ dân số đạt 289 người/km².[3] Quân Bình là nơi suối Lục Bình hợp lưu với suối Vị Hương để tạo thành sông Cẩm Giàng.

Xã Quân Bình được chia thành các thôn bản: Lùng Coóc, Thôm Mò, Thái Bính, Nà Búng, Nà Lẹng, Nà Pò, Nà Liềng.

31-qu-n-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)