User Tools

Site Tools


31-qu-l-c-la-gi

Quý Lộc là một xã thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã Quý Lộc có diện tích 13,53 km², dân số năm 1999 là 11300 người,[1] mật độ dân số đạt 835 người/km².

Quý Lộc là xã ở vị trí địa đầu huyện Yên Định , phía bắc giáp xã Cẩm Vân ( Cẩm Thủy ) , phía đông có sông mã chảy qua , phía nam và tây nam giáp xã Yên Thọ và xã Yên Trung , phía Tây và Tây Bắc giáp xã Yên Lâm và thị trấn Thống nhất .
31-qu-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)