User Tools

Site Tools


31-qu-h-p-th-tr-n-la-gi

Quỳ Hợp là một thị trấn thuộc huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Thị trấn Quỳ Hợp có diện tích 7.31 km², dân số năm 1999 là 10625 người,[1] mật độ dân số đạt 1453 người/km².

  • Năm 1983 tách 600 hécta đất của xã Châu Quang để thành lập thị trấn Quỳ Hợp[2]
  • phía đông giáp xã Thọ Hợp,
  • phía tây và phía bắc giáp xã Châu Quang,
  • phía nam giáp xã Châu Đình.
31-qu-h-p-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)