User Tools

Site Tools


31-qu-c-phong-la-gi

Quốc Phong là một xã thuộc huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã nằm ở phần phía bắc của huyện và có tuyến tỉnh lộ 206, là tuyến đường nối đến thắng cảnh thác Bản Giốc đi qua địa bàn. Vị trí:

  • Phía bắc: Giáp với xã Phi Hải, Quảng Hưng
  • Phía đông: Giáp với xã Quảng Hưng, xã Độc Lập, thị trấn Quảng Uyên
  • Phía nam: Giáp với thị trấn Quảng Uyên, xã Phúc Sen
  • Phía tây: Giáp với xã Quốc Dân, Phi Hải

Thời phong kiến xã có tên gọi là Bà Dương thuộc châu Quảng Uyên. Sau khi cách mạng Tháng 8 thành công mới đổi thành xã Quốc phong (Quốc Phong là tên của một trong 11 chiến sĩ cách mạng hoạt động bí mật tại huyện Quảng Uyên, bị thực dân Pháp bắt và tử hình trong giai đoạn 1930-1935).

Năm 1999, xã Quốc Phong có diện tích 13.96 km², dân số là 1739 người,[2] mật độ dân số đạt 125 người/km².

Ngày 1 tháng 10 năm 2010, 161,48 ha diện tích tự nhiên và 344 người của xã Quốc Phong chuyển về thị trấn Quảng Uyên quản lý. Xã Quốc Phong còn lại 1.219 ha diện tích tự nhiên và 1.183 người, mật độ dân số đạt 97,05 người/km².[1] Ngày ngày 1 tháng 9 năm 1950, tại bản Chang, Đội phẫu thuật chiến dịch của Cục Quân y tiền thân của Bệnh viện 105 của Bộ Quốc phòng Việt Nam được thành lập.[3]

Từ ngày 09 - 12/9/1950 tại làng Tà Phầy Nưa (xóm Đà Vỹ Trên), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp duyệt kế hoạch Chiến dịch Biên giới 1950 và đây cũng là nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Biên giới năm 1950.[4]

Ngày 18 tháng 06 năm 2014 Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 988/QĐ-TTg công nhận xã Quốc Phong là xã thuộc vùng An toàn khu (ATK) của Trung ương tại tỉnh Cao Bằng thời kỳ trước cách mạng tháng 8 năm 1945 và trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược[5]

Quốc Phong gồm có các xóm: Lũng Luông. Bản Chang. Lũng Riềng. Đà Vỹ Trên (Tà Phầy Nưa).Đà Vỹ Dưới (Tà Phầy Tẩư). Ram Coóc. Lũng Pán. Lũng Đắc.

http://baocaobang.vn/Xa-hoi/Doi-thay-noi-Dai-ban-doanh-Chien-dich-Bien-gioi-1950/19392.bcb

31-qu-c-phong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)