User Tools

Site Tools


31-qu-c-oai-th-tr-n-la-gi

Quốc Oai là một thị trấn thuộc huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thị trấn Quốc Oai có diện tích 5,1 km², dân số năm 1999 là 10920 người,[1] mật độ dân số đạt 2141 người/km².

Thị trấn Quốc Oai là huyện lỵ của huyện Quốc Oai. Thị trấn Quốc Oai được thành lập ngày 23 tháng 12 năm 1988 trên cơ sở giải thể xã Hoàng Ngô của huyện Quốc Oai. Khi đó có diện tích 483,9 ha và 9.302 người.

Tỉnh lộ 81, đại lộ Thăng Long là các tuyến giao thông đường bộ huyết mạch của thị trấn.

Trên địa bàn thị trấn có 5 trường học: trường trung học phổ thông Quốc Oai, trung học cơ sở thị trấn Quốc Oai, trường trung học cơ sở Kiều Phú, trương tiểu học thị trấn Quốc Oai, trường Bồi dưỡng thường xuyên của huyện Quốc Oai; và có 1 trung tâm y tế.

Cụm công nghiệp thị trấn Quốc Oai rộng 72 ha là một khu vực sản xuất quan trọng của huyện Quốc Oai.

Thị trấn Quốc Oai có đình Ngô Sài thờ tướng Đỗ Cảnh Thạc trong thời loạn 12 sứ quân. Ông là người chiếm đóng căn cứ Đỗ Động Giang, có công trấn giữ bình yên cho khu vực này trong thời loạn lạc.

31-qu-c-oai-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)