User Tools

Site Tools


31-qu-c-d-n-la-gi

Quốc Dân là một xã thuộc huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã Quốc Dân có diện tích 18,79 km², dân số năm 1999 là 2465 người,[1] mật độ dân số đạt 131 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Phi Hải.
  • Đông giáp xã Phi Hải, xã Quốc Phong.
  • Nam giáp xã Phúc Sen, xã Đoài Khôn.
  • Tây giáp xã Quốc Toản (Trà Lĩnh).

Xã Quốc Dân được chia thành các xóm: Canh Phung Dưới, Canh Phung Trên, Cốc Thuốt, Bản Kỉnh, Lũng Hà, Lũng Man, Lũng Dìa Dưới, Lũng Dìa Trên, Phia Thắp, Phò Viền-Rằng Kheo, Lũng Ỏ.

Trên địa bàn xã Quốc Dân có các ngọn núi như Cốc Càng, Pàn Làu, Ngàm Luộc. Quốc lộ 3 đi qua địa bàn phía tây nam của xã.

31-qu-c-d-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)