User Tools

Site Tools


31-phong-th-y-l-th-y-la-gi

Phong Thủy là một xã thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Xã Phong Thủy có diện tích 9.81 km², dân số năm 1999 là 6707 người,[1] mật độ dân số đạt 684 người/km².

Theo một nguồn khác, xã Phong Thủy có diện tích 9,96 km², dân số (năm 2012) là 7.028 người[3]

Xã có các thôn: Thượng Phong, Đại Phong (nổi tiếng với phong trào Gió Đại Phong trong thời kỳ bao cấp), là quê của tổng thống Ngô Đình Diệm.

31-phong-th-y-l-th-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)