User Tools

Site Tools


31-phong-th-nh-la-gi

Phong Thịnh là một xã thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã có diện tích 12,25 km², dân số năm 1999 là 7.000 người,[1] mật độ đạt 571 người/km².

Xã được thành lập trên cơ sở sát nhập 2 xã Thanh Bình và Thanh Chung, phía bắc giáp xã Cát Văn, Phía Nam và đông nam giáp xã Thanh Liên và Thanh Tiên,phía Đông giáp xã Thuận Sơn (huyện Đô lương) phía tây giáp xã Thanh Hòa.

31-phong-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)