User Tools

Site Tools


31-phong-th-nh-gi-rai-la-gi

Phong Thạnh là một xã thuộc thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Xã Phong Thạnh có diện tích 41,24 km², dân số năm 1999 là 10061 người,[1] mật độ dân số đạt 244 người/km².

Xã Phong Thạnh gồm 7 Ấp:

1. Ấp 19.

2. Ấp 19A.

3. Ấp 20.

4. Ấp 21.

5. Ấp 23.

6. Ấp 24.

7. Ấp 25.

31-phong-th-nh-gi-rai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)