User Tools

Site Tools


31-phong-t-n-la-gi

Phong Tân là một xã thuộc thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Xã Phong Tân có diện tích 53,68 km², dân số năm 1999 là 12583 người,[1] mật độ dân số đạt 234 người/km².

Xã Phong Tân:

Xã Phong Tân gồm 10 Ấp:

1. Ấp 5.

2. Ấp 14.

3. Ấp 15.

4. Ấp 16A.

5. Ấp 16B.

6. Ấp 17.

7. Ấp 18.

8. Ấp 19.

9. Ấp 20.

10. Ấp 21.

31-phong-t-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)