User Tools

Site Tools


31-phong-s-n-la-gi

Phong Sơn là một xã thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Xã có diện tích 114,77 km², dân số năm 1999 là 10425 người,[1] mật độ dân số đạt 91 người/km².

Xã có 13 thôn: Tứ Chánh, Phổ Lại, Công Thành, Sơn Quả, Thanh Tân, Hiền An, Phe Tư, Hiền Sĩ, Đồng Dạ, Cổ Bi 1, Cổ Bi 2...

31-phong-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)