User Tools

Site Tools


31-phong-ph-b-nh-ch-nh-la-gi

Phong Phú là một xã thuộc huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Xã Phong Phú có diện tích 18,7 km², dân số năm 1999 là 11840 người,[1] mật độ dân số đạt 633 người/km².

Xã được thành lập vào tháng 5 năm 1976, trên cơ sở hợp nhất 2 xã Phong Đước và An Phú cũ.

31-phong-ph-b-nh-ch-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)