User Tools

Site Tools


31-phong-i-n-phong-i-n-c-n-th-la-gi

Phong Điền là một thị trấn thuộc huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Thị Trấn Phong Điền có diện tích 7,54 km², dân số năm 2007 là 11852 người,[1] mật độ dân số đạt 1572 người/km².

31-phong-i-n-phong-i-n-c-n-th-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)