User Tools

Site Tools


31-phong-hu-n-la-gi

Phong Huân là một xã thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Bằng Lãng, xã Đại Sảo.
  • Đông giáp xã Đại Sảo, xẫ Yên Mỹ.
  • Nam giáp xã Yên Nhuận.
  • Tây giáp xã Bình Trung, xã Nghĩa Tá.

Xã Phong Huân có diện tích 24,36 km², dân số năm 1999 là 1011 người,[1] mật độ dân số đạt 42 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Phong Huân có diện tích 25,88 km², dân số khoảng 1070 người, mật độ dân số đạt 41 người/km².[2]

Trên địa bàn xã có nhiều khe suối nhỏ như Vân Hồ, Nà Ca, Khuổi Lai...

Xã Phong Huân được chia thành các thôn bản: Cưa, Nà Tấc, Pác Cộp, Nà Chợ, Nà Mạng, Khuổi Xỏm.

31-phong-hu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)