User Tools

Site Tools


31-phong-hi-n-la-gi

Phong Hiền là một xã thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Xã có diện tích 39,47[2] km², dân số năm 2014 là 7550 người,[1] mật độ dân số đạt 190 người/km².

xã gồm 13 thôn : Hiền Lương, Cao Xá, Sơn Tùng, Truông Cầu, An Lỗ, Cao Ban, Gia Viên, La Vần, Thượng Hòa, Hưng Long, Triều Dương, Bắc Thạnh và Vĩnh Nảy.

Điện thoại cơ quan ubnd xã: 0234.3551033

31-phong-hi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)