User Tools

Site Tools


31-phong-h-i-phong-i-n-la-gi

Phong Hải là một xã thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Xã có diện tích 5,58 km², dân số năm 1999 là 5151 người,[1] mật độ dân số đạt 923 người/km².

- Địa chỉ: xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Email: [email protected] - Dân số: 4.426 người (năm 2009). - Tổng diện tích: 561,1 ha - Vị trí địa lý: + Phía Đông, Đông Bắc giáp biển Đông. + Phía Tây Bắc giáp xã Điền Hoà. + Phía Nam giáp xã Điền Hải và huyện Hương Trà.

Phong Hải là một trong những làng biển có lịch sử lâu đời nhất của tỉnh Thừa Thiên – Huế khi tổ tiên của chúng tôi được xác nhận là những cư dân Đàng ngoài theo chân các chúa Nguyễn vào Đàng trong bằng đường biển rồi định cư ở đó sớm nhất. Tuy nhiên, lịch sử "đáng nói" nhất của Phong Hải lại được kể từ thời điểm những năm 1980 của thế kỷ này.

31-phong-h-i-phong-i-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)