User Tools

Site Tools


31-phong-ch-u-ph-ninh-la-gi

Phong Châu là một thị trấn, huyện lỵ trực thuộc huyện huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Thị trấn Phong Châu nằm ở phía nam huyện Phù Ninh, phía bắc giáp xã Phú Nham, tây bắc giáp xã Phú Lộc, đông nam giáp xã Phù Ninh, phía nam giáp xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao. Thị trấn Phong Châu có diện tích 9,38 km², dân số năm 1999 là 15100 người,[1] mật độ dân số đạt 1610 người/km²; dân số năm 2013 là 17.000 người [1] mật độ dân số đạt 1812 người/km².

Thị trấn Phong Châu được thành lập ngày 26 tháng 2 năm 1980, khi đó thuộc huyện Phong Châu, tỉnh Vĩnh Phú. Năm 1999, huyện Phong Châu tách thành hai huyện Phù Ninh và Lâm Thao, thị trấn Phong Châu lại thuộc huyện Phù Ninh.

  1. ^ a ă â b c “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “MS” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
  2. ^ 05/1989/QĐ-HĐBT
31-phong-ch-u-ph-ninh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)