User Tools

Site Tools


31-phi-th-ng-la-gi

Phi Thông là một xã thuộc thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Xã Phi Thông từ trước đến nay vẫn được xem là xã vì nó mang tính chất nông thôn rõ rệt.

Nhà thờ Giáo xứ Phú Hòa nằm trên địa bàn của xã Phi Thông

Xã Phi Thông có diện tích 38,37 km², dân số năm 1999 là 13584 người,[1] mật độ dân số đạt 354 người/km². Xã Phi Thông là đơn vị hành chính có diện tích lớn nhất thành phố Rạch Giá. Đơn vị hành chính xã Phi Thông gồm 6 ấp: Phú Hoà, Sóc Cung, Tà Keo Ngọn, Tà Keo Vàm, Tà Tây, Trung Thành.[cần dẫn nguồn]

Tại xã có địa danh Bệ Vầy Heo, cách 8km về phía đông thành phố Rạch Giá. Địa danh này thuộc thượng nguồn sông Lạc Dục gồm Bệ Vầy Heo Lớn và Bệ Vầy Heo Nhỏ, chúng cách nhau 3 km theo trục Đông-Tây. Sở dĩ có tên như vậy vì trước đây nơi này là vùng đất đầm lầy,có nhiều loài thực vật thích nghi với đời sống loài heo rừng.Chúng tụ tập ở đó hàng trăm hàng ngàn con,vì vậy lưu dân người Việt đến đây đã đặt địa danh ấy là Bệ Vầy Heo (từ vầy ở trường hợp này được hiểu là từ sum họp,có sách viết dầy hay giầy là không đúng).[cần dẫn nguồn]

Xã Phi Thông được công nhận là xã nông thôn mới vào ngày 03/8/2015.

31-phi-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)