User Tools

Site Tools


31-phan-i-n-la-gi

Phan Điền là một xã thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Xã có diện tích 111,97 km², dân số năm 1999 là 915 người,[1] mật độ dân số đạt 8 người/km². Cư dân chủ yếu là dân tộc Raglay, chiếm hơn 90%.

31-phan-i-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)