User Tools

Site Tools


31-ph-xu-n-b-nh-xuy-n-la-gi

Phú Xuân là một xã thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Xã có diện tích 5,32 km², dân số năm 1999 là 5920 người,[1] mật độ dân số đạt 1113 người/km². Phú xuân có các thôn: Lý Hải, Dương Cốc, Lý Nhân, Can Bi và Kim Thái

31-ph-xu-n-b-nh-xuy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)