User Tools

Site Tools


31-ph-vinh-la-gi

Phổ Vinh là một xã thuộc huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Xã Phổ Vinh có diện tích 15,49 km², dân số năm 1999 là 8175 người,[1] mật độ dân số đạt 528 người/km².

Xã Phổ Vinh có diện tích 15,49 km², dân số năm 2005 là 8726 người,[1] mật độ dân số đạt 554 người/km².

Sáng ngày 16/10/2015, xã Phổ Vinh đã long trọng tổ chức Lễ Công bố và đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.​ Đây là xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Đức Phổ [2]. Xã Phổ Vinh đang tiếp tục phấn đấu để trở thành phường của thị xã Đức Phổ trong tương lai.

31-ph-vinh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)