User Tools

Site Tools


31-ph-vi-t-la-gi

Phù Việt là một xã thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Phù Việt có diện tích 6,65 km², dân số năm 1999 là 3752 người,[1] mật độ dân số đạt 564 người/km².

Tiếp giáp 7 xã của huyện Thạch Hà theo thứ tự từ phía Bắc sang phía Đông, Nam, Tây lần lượt là Thạch Kênh, Thạch Sơn, Thạch Long, Thạch Thanh, Thạch Tiến, Việt Xuyên, Thạch Liên

Các thôn:

  • Ba Giang
  • Hòa Bình
  • Bùi Xá
  • Trung Tiến
  • Thống Nhất

Có Quốc lộ 1A đi qua, và tỉnh lộ 2 giao với quốc lộ 1A tại Ngã Ba Giang

31-ph-vi-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)