User Tools

Site Tools


31-ph-v-n-la-gi

Phổ Văn là một xã thuộc huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Xã Phổ Văn có diện tích 10,48 km², dân số năm 1999 là 9652 người,[1] mật độ dân số đạt 921 người/km².

Xã Phổ Văn có diện tích 10,54 km², dân số năm 2005 là 10.029 người,[1] mật độ dân số đạt 952 người/km².

31-ph-v-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)