User Tools

Site Tools


31-ph-thu-n-la-gi

Phổ Thuận là một xã thuộc huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Xã Phổ Thuận có diện tích 14,82 km², dân số năm 1999 là 11979 người,[1] mật độ dân số đạt 808 người/km².

Xã Phổ Thuận có diện tích 14,62 km², dân số năm 2005 là 13004 người, mật độ dân số đạt 889 người/km².

31-ph-thu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)