User Tools

Site Tools


31-ph-th-t-y-h-a-la-gi

Phú Thứ là một thị trấn thuộc huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Thị trấn Phú Thứ được thành lập theo nghị quyết 94/NQ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ trên cơ sở toàn bộ xã Hòa Bình 2. Diện tích: 14,07 km² Dân số: 13.980 người.

  • Đông giáp xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa
  • Tây giáp xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa
  • Nam giáp xã Hòa Đồng và xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa
  • Bắc giáp xã Hòa Thắng và xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa

Xã Hòa Bình 2 cũ có diện tích 15,47 km², dân số năm 1999 là 13507 người,[1] mật độ dân số đạt 873 người/km².

Thị trấn Phú Thứ bao gồm các khu phố: Phú Thứ, Phước Thịnh, Mỹ Lệ Đông, Mỹ Lệ Tây và Phước Mỹ Tây.

31-ph-th-t-y-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)