User Tools

Site Tools


31-ph-th-nh-y-n-s-n-la-gi

Phú Thịnh là một xã thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

Xã có diện tích 30,19 km², dân số năm 1999 là 1871 người,[1] mật độ dân số đạt 62 người/km². Là xã thuộc khu vực III của tỉnh Tuyên Quang.

31-ph-th-nh-y-n-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)