User Tools

Site Tools


31-ph-th-nh-la-gi

Phổ Thạnh là một xã đồng bằng ven biển nằm ở phía Nam thuộc huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Cách trung tâm Thành Phố Quảng Ngãi 60 km về phía bắc.

Vị trí địa lý:

  • phía bắc giáp với xã Phổ Khánh.
  • phía nam giáp với Xã Phổ Châu.
  • phía tây giáp với Xã Phổ Châu và Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
  • phía đông giáp với biển Đông.

Dân số và diện tích:

Xã Phổ Thạnh có diện tích 29,73 km², dân số năm 1999 là 20135 người,[1] mật độ dân số đạt 677 người/km². Dân số năm 2005 là 22634 người, mật độ dân số đạt 761 người/km².

31-ph-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)