User Tools

Site Tools


31-ph-t-n-ch-u-th-nh-s-c-tr-ng-la-gi

Phú Tân là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.

Xã có diện tích 27,67 km², dân số năm 1999 là 13089 người,[1] mật độ dân số đạt 473 người/km².

ã này được thành lập theo Quyết định số 192/QĐ- HĐBT ngày 23/12/1988.

  • Diện tích: 27,67 km²
  • Dân số: 13089 người

Xã này nằm giáp các xã: Phú Tâm, Trường Khánh, An Hiệp, Thuận Hòa, Phường 5. Xã Phú Tân về cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại V.

Bản mẫu:Đơn vị hành chính thuộc huyện Châu Thành, Sóc Trăng

31-ph-t-n-ch-u-th-nh-s-c-tr-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)