User Tools

Site Tools


31-ph-t-m-la-gi

Phú Tâm là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.

Xã có diện tích 41,12 km², dân số năm 1999 là 15563 người,[1] mật độ dân số đạt 378 người/km².

Xã này được thành lập theo Quyết định số 192/QĐ- HĐBT ngày 23/12/1988.

  • Diện tích: 41,12 km²
  • Dân số: 15563 người

Xã này nằm giáp các xã: Kế Thành, thị trấn Kế Sách, An Mỹ, Trường Khánh, Phú Tân, Thuận Hòa, Hồ Đắc Kiện, Đại Hải, Kế An.

Chủ tịch
Dương Kỳ Nam
Phó Chủ tịch
  1. Bà: Chung Thị Phương Tâm
  2. Ông: Lâm Minh Luân

Bản mẫu:Đơn vị hành chính thuộc huyện Châu Thành, Sóc Trăng

31-ph-t-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)