User Tools

Site Tools


31-ph-s-n-nh-h-ng-la-gi

Phú Sơn có thể là một trong các địa danh Việt Nam sau đây:

 • Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 • Phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
 • Xã Phú Sơn, Ba Vì, thành phố Hà Nội.
 • Xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
 • Xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
 • Xã Phú Sơn, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
 • Xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
 • Xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
 • Xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 • Xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.
 • Xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
 • Xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
 • Xã Phú Sơn, tên gọi cũ của thị trấn Hưng Nhân của huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình.
31-ph-s-n-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)