User Tools

Site Tools


31-ph-quang-la-gi

Phổ Quang là một xã thuộc huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Xã Phổ Quang có diện tích 11.07 km², dân số năm 1999 là 7372 người,[1] mật độ dân số đạt 666 người/km².

Xã Phổ Quang có diện tích 10.50 km², dân số năm 2005 là 7963 người,[1] mật độ dân số đạt 758 người/km².

31-ph-quang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)