User Tools

Site Tools


31-ph-ninh-tam-n-ng-la-gi

Phú Ninh là một xã thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Xã Phú Ninh có diện tích 15,35 km², dân số năm 2005 là 7515 người,[1] mật độ dân số đạt 490 người/km².

  • Quyết định 11-HĐBT[3] ngày 19 tháng 02 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng, chia xã An Long thành ba xã lấy tên là xã An Long, xã An Hoà và xã Phú Ninh.
  • Quyết định 13-HĐBT[4] ngày 23 tháng 02 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Phú Ninh thuộc huyện Tam Nông.
  • Phú Ninh có 4 ấp và 1 xã lị là: ấp Ninh Thuận , ấp 2, ấp 3, ấp An Phú và xã lị là ấp 1.
31-ph-ninh-tam-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)