User Tools

Site Tools


31-ph-nhu-n-b-o-th-ng-la-gi

Phú Nhuận là một xã thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã Phú Nhuận có diện tích 84,44 km², dân số năm 1999 là 8510 người,[1] mật độ dân số đạt 101 người/km².

Phú Nhuận có 33 thôn, bản.

31-ph-nhu-n-b-o-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)