User Tools

Site Tools


31-ph-nghi-m-la-gi

Phú Nghiêm là một xã thuộc huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã có diện tích 19,42 km², dân số năm 1999 là 1.007 người,[1] mật độ dân số đạt 52 người/km². Xã Phú Nghiêm có vị trí địa lý như sau:

 Phía Đông: Giáp xã Ban Công huyện Bá Thước
 Phía Nam: Giáp xã Xuân Phú
 Phía Tây: Giáp xã Hồi Xuân và thị trấn Quan Hoá
 Phía Bắc: Giáp xã Thành Sơn huyện Bá Thước

(Phi Phượng)

31-ph-nghi-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)