User Tools

Site Tools


31-ph-ngh-a-b-gia-m-p-la-gi

Phú Nghĩa là một xã thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, Việt Nam. Huyện lỵ tạm thời của huyện Bù Gia Mập đóng trên địa bàn xã.

Xã có diện tích 415,01 km², dân số năm 2002 là 7455 người,[1] mật độ dân số đạt 18 người/km².

Ngày 6 tháng 8 năm 2012, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước đã thông qua Nghị quyết 01/NQ-HĐND, theo đó dự kiến thành lập thị trấn Phú Hưng thuộc huyện Bù Gia Mập trên cơ sở 3.192ha diện tích tự nhiên, 4.377 nhân khẩu của xã Phú Nghĩa. Cụ thể:

  • Thị trấn Phú Hưng có: 3.192 ha diện tích tự nhiên và 4.377 nhân khẩu;
  • Địa giới hành chính thị trấn Phú Hưng: Hướng Bắc và hướng Tây giáp xã Phú Nghĩa; hướng Nam giáp xã Long Giang và phường Long Thủy thị xã Phước Long; hướng Đông giáp xã Đức Hạnh.

Sau khi thành lập thị trấn Phú Hưng, xã Phú Nghĩa còn lại 11.629ha diện tích tự nhiên, 6.601 nhân khẩu.[3]

31-ph-ngh-a-b-gia-m-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)