User Tools

Site Tools


31-ph-ng-x-th-ch-th-t-la-gi

Phùng Xá là một xã thuộc huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã có diện tích 4,65 km², dân số năm 1999 là 9.195 người,[1] mật độ dân số đạt 1.977 người/km².

Xã Phùng Xá nay gồm hai làng cổ là Phùng Thôn và Vĩnh Lộc. Làng Phùng, còn có tên nôm là làng Bùng vốn có tên là An Hoa Trang

Làng Bùng từng có nghề dệt chồi (hoặc phát âm sồi), lụa và lượt. Khăn lượt, áo lượt, giấy lọc bột tất phải dùng lượt Bùng. Có thể thời xưa, đây là một nghề thủ công thịnh vượng, nguyên liệu.[2]

Hội Làng Bùng là một lễ hội dân gian được tổ chức vào ngày 10 tháng 1 âm lịch hàng năm tại làng Bùng. Lễ hội nhằm tưởng niệm vị tướng thời Lý, Phùng Thanh Hoà. Phần lễ gồm tế lễ, thịt lợn còn phần hội gồm có vật, đu.[3]

Hội làng Vĩnh Lộc là một lễ hội dân gian được tổ chức vào ngày 4 tháng 1 âm lịch hàng năm tại làng Vĩnh Lộc. Lễ hội nhằm tưởng niệm đến ông tổ làm cày bừa. Phần lễ gồm tế, dâng hương, lễ mặn còn phần hội là thi làm cày bừa.[3]

Các nhân vật nổi tiếng sinh ra ở xã này gồm:[2]

31-ph-ng-x-th-ch-th-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)