User Tools

Site Tools


31-ph-ng-vii-v-thanh-la-gi

Phường 7 là một phường thuộc thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Phường 7 có diện tích 6,16 km², dân số năm 2003 là 6625 người,[1] mật độ dân số đạt 10,8 người/km².

Đông giáp phường III, thành phố Vị Thanh
Tây giáp xã Hoả Tiến, thành phố Vị Thanh và huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.
Nam giáp xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh.
Bắc giáp xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh.

Phường VII có 5 khu vực gồm: khu vực 1, 2, 3, 4 và khu vực 5.

  1. Nhà máy đường Vị Thanh( Casuco ).
  2. Khu dân cư và tái định cư Phường VII.
  3. Công ty lương thực Hậu Giang.

Phường VII được thành lập ngày 12/05/2003 trên cơ sở tách 616 ha diện tích tự nhiên và 6.625 người của xã Hỏa Lựu.

31-ph-ng-vii-v-thanh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)