User Tools

Site Tools


31-ph-ng-ti-n-la-gi

Phượng Tiến là một xã thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Xã có diện tích 21,18 km², dân số năm 1999 là 3857 người,[1] mật độ dân số đạt 182 người/km².

Xã nằm ở phía đông khu vực giữa của huyện và tiếp giáp với thị trấn Chợ Chu cùng xã Bảo Cường ở phía tây bắc, xã Tân Dương ở phía đông bắc và đông, xã Yên Trạch của huyện Phú Lương ở phía đông nam, và giáp với xã Trung Hội ở phía nam.

Phượng Tiến có một đoạn sông Chợ Chu chảy qua ở khu vực ranh giới phía bắc của xã, ngoài ra, có một khe suối chảy từ khu vực phía nam Phượng Tiến cũng hợp lưu vào dòng chính sông Chợ Chu trên địa bàn. Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Phượng TIến có diện tích 21,7 km² và dân số là 3802 người, mật độ cư trú là 175 người/km². Phượng Tiến được chia thành 15 xóm: xóm Pải, Hợp Thành, Nà Què, Nà Liền, Pa Trò, Pa Goải, xóm Đình, xóm Phỉnh, xóm Mấu, xóm Tổ, xóm Cấm, Nạ Á, Nà Lang, Nà Phoọc, xóm Héo.[2]

Phượng Tiến là một xã thuộc vùng ATK Định Hóa, và là nơi đặt trụ sở của Trường Luân huấn chính trị trung cao quân đội, tiền thân của Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) trong những năm kháng chiến chống Pháp.[3][4] Trong những năm tháng kháng chiến, địa bàn xã cũng là nơi đặt trụ sở của nhá máy giấy Hoàng Văn Thụ, một trong những địa điểm đầu tiên sản xuất giấy in bạc và in bạc (tiền) Việt Nam giai đoạn 1947-1951.[5] Trong 6 tháng đầu năm 2011, diện tích trồng rừng của Phượng Tiến đạt gần 130 ha, trong đó dự án trồng rừng sản xuất đạt 120 ha. Tỷ lệ hộ nghèo của Phượng Tiến theo chuẩn của chính phủ Việt Nam là trên 33% và thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt gần 5 triệu đồng /người/năm.[6]

31-ph-ng-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)