User Tools

Site Tools


31-ph-ng-th-nh-tam-n-ng-la-gi

Phương Thịnh là một xã thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Xã Phương Thịnh có diện tích 9,78 km², dân số năm 1999 là 2727 người,[1] mật độ dân số đạt 279 người/km².

Xã Phương Thịnh có 7 đơn vị khu dân cư bao gồm các thôn: Hùng Vương, Quang Trung, Tân Lập, Thái Nguyên, Đô Lương, Phương Quan

31-ph-ng-th-nh-tam-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)