User Tools

Site Tools


31-ph-ng-th-ng-la-gi

Phụng Thượng là một xã thuộc huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã có diện tích 6,27 km², dân số năm 1999 là 11.218 người,[1] mật độ dân số đạt 1.789 người/km².

Làng này nổi tiếng về việc nuôi rắn hổ mang, nuôi gấu.[2]

Người dân chủ yếu là kinh doanh, buôn bán nhỏ và làm nông nghiệp.

31-ph-ng-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)