User Tools

Site Tools


31-ph-ng-pleiku-la-gi

Phù Đổng
Phường
Địa lý
Diện tích 4,53 km²[1]
Dân số (2008)  
 Tổng cộng 14102 người[1]
 Mật độ 3113 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Thành lập 2008[2]
Mã hành chính 23570[1]

Phù Đổng là một phường thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Phường Phù Đổng có diện tích 4,53 km², dân số năm 2008 là 14102 người,[1] mật độ dân số đạt 3113 người/km².

31-ph-ng-pleiku-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)