User Tools

Site Tools


31-ph-ng-li-u-la-gi

Phương Liễu là một xã thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Xã Phương Liễu có diện tích 8,41 km², dân số năm 1999 là 6952 người,[1] mật độ dân số đạt 827 người/km².với khoảng 2500 hộ dân (2013)


Xã Phương Liễu trước đây là Xã Quốc Tuấn - Huyện Võ Giàng - Tỉnh Bắc Ninh (cũ). Hiện nay (2012) xã Phương Liễu có các thôn: Phương cầu, Ro Nha (có lẽ là Gio Nha) (Tách ra từ thôn họp nhất (Hợp Tác Xã)Ro Phương (Gio Phương), Giang Liễu và Hà Liễu. Phía Bắc giáp Kim Chân (TP.Bắc Ninh) và Đại Xuân (Quế Võ), Phía Đông giáp thị trấn Phố Mới - Quế Võ, phía Nam giáp Nam Sơn, Chu Mẫu - Bắc Ninh, Xã Phượng Mao và phía Tây giáp TP Bắc Ninh.

Khu đất hai bên dọc theo QL 18 là khu công nghiệp Quế Võ. ủy ban nhân dân xã tọa lạc cạnh đường QL 18, cánh TP Bắc Ninh 6 Km và cách thi trấn Phố mới 2 Km.

Trước năm 2000, Xã Phương Liễu là xã thuần nông, sau năm 2000 một phần lớn diện tích đất dành cho làm khu công nghiệp. Hiện nay cơ cấu ngành nghề có nhiều thay đổi, một bộ phận dân cư tiếp tục làm nông nghiệp trên diện tích đất còn lại, một bộ phận chuyển sang làm dịch vụ và làm công nhân trong khu công nghiệp. Bộ mặt thôn xóm, kinh tế, văn hóa xã hội, cơ sở hạ tầng có nhiều thay đổi tiến bộ.Thôn Gio Nha,Phương Cầu,Giang Liễu chuyển sang làm dịch vụ,thương mại,công nghiệp nên kinh tế khấm khá

Thôn Hà Liễu có một khu đình-chùa ở phía tây làng với phong cảnh,vị trí tuyệt đẹp xong chưa được đầu tư,quan tâm đúng mức nên đang bị xuống cấp

31-ph-ng-li-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)