User Tools

Site Tools


31-ph-ng-iv-v-thanh-la-gi

Phường IV là phường thuộc thành phố Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam. Phường IV có diện tích diện tích 832,5 ha và dân số khoảng 16.634 người.

Đông giáp xã Vị Đông, huyện Vị Thủy.
Tây và Bắc giáp xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh.
Nam giáp phường I và phường V, thành phố Vị Thanh.

Phường IV có 7 khu vực gồm: khu vực 1, 2, 3, 4, 5, 6 và khu vực 7.

  1. Khu dân cư Liên Minh (đang xây dựng).
  2. Khu dân cư phường IV và xã Vị Đông.
  3. Khu hành chính Tỉnh ủy Hậu Giang.
  4. Trường trung cấp nghề Hậu Giang.
  5. Trường trung cấp Luật Vị Thanh.
  6. Trường dạy trẻ khuyết tật Hậu Giang (đang xây dựng).
  7. Khu du lịch sinh thái Hồ Đại Hàn (đang xây dựng).

Phường IV được thành lập ngày 01/07/1999, trên cơ sở 832,5 ha diện tích tự nhiên và 11.272 người (trong đó có 210 ha diện tích tự nhiên và 3.754 người của xã Vị Đông).

Phường IV có diện tích 5,62 km², dân số năm 1999 là 10791 người,[1] mật độ dân số đạt 19,2 người/km².

31-ph-ng-iv-v-thanh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)