User Tools

Site Tools


31-ph-ng-i-n-la-gi

Phương Điền là một xã thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Phương Điền có diện tích 13,72 km², dân số năm 1999 là 2391 người,[1] mật độ dân số đạt 174 người/km².

Tôn giáo: Giáo xứ Kẻ Vang

31-ph-ng-i-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)