User Tools

Site Tools


31-ph-ng-ch-ki-n-ph-ng-la-gi

Phùng Chí Kiên là một phường của thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Phường có vị trí:

  • Bắc giáp các phường Sông Cầu và Đức Xuân.
  • Đông giáp phường Đức Xuân, xã Nông Thượng.
  • Nam giáp xã Nông Thượng.
  • Tây giáp xã Nông Thượng, phường Sông Cầu.

Phường Phùng Chí Kiên có diện tích 3.34 km², dân số năm 1999 là 3.159 người,[2] mật độ dân số đạt 946 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, phường Phùng Chí Kiên có diện tích 3,62 km², dân số khoảng 3.455 người, mật độ dân số đạt 954 người/km².[3] Phường có tuyến quốc lộ 3 chạy qua địa phận. Trên địa bàn phường có suối Bắc Kạn, một phụ lưu hữu ngạn của sông Cầu chảy qua. Đền Cô, Đền Mẫu nằm trên địa bàn phường

Phường Phùng Chí Kiên được chia thành các tổ dân phố: 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

31-ph-ng-ch-ki-n-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)