User Tools

Site Tools


31-ph-ng-7-b-c-li-u-th-nh-ph-la-gi

Phường 7 là một phường thuộc thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Phường 7 có diện tích 3,05 km², dân số năm 1999 là 16066 người,[1] mật độ dân số đạt 52,7 người/km².

Phường 7 gồm 6 Khóm:

1. Khóm 1.

2. Khóm 2.

3. Khóm 3.

4. Khóm 4.

5. Khóm 5.

6. Khóm 6.

31-ph-ng-7-b-c-li-u-th-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)